UROCZYSTE OTWARCIE MURALU UPAMIĘTNIAJĄCEGO BOHATERSKICH OBROŃCÓW MODLINA

W Twierdzy Modlin powstał kolejny mural. Mural poświęcony jest historii miejsca i przybliża sylwetki osób, które odegrały w niej główne role.

CEL PROJEKTU

W 2023 roku Fundacja Nasza Historia, powołana przez właściciela modlińskich obiektów zabytkowych, Spółkę Modlin, przygotowywała się do realizacji nowego projektu w ramach ochrony dziedzictwa historycznego Twierdzy Modlin. Tym razem ich partnerem była VEOLIA, właściciel modlińskiej ciepłowni, na ogrodzeniu której został namalowany edukacyjny mural historyczny. Głównym założeniem projektu było stworzenie muralu o długości ponad 170 metrów, który będzie pełnił funkcję edukacyjną i przedstawi najważniejsze wydarzenia w historii Twierdzy Modlin, ukazując zarazem bogactwo polskiej historii miejsca.

Mural, którego autorem jest Pan Rafał Roskowiński, doświadczony artysta odpowiedzialny za wiele malowideł w przestrzeni Twierdzy Modlin, przedstawił historię Twierdzy w linii czasu. Podczas spaceru wzdłuż muru ciepłowni, odwiedzający mają okazję przenieść się w przeszłość i odkryć kluczowe momenty związane z Twierdzą Modlin. Na malowidle zostały ukazane ważne wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni lat, od momentu jej powstania do współczesności. Ponadto, mural ma za zadanie przybliżyć sylwetki bohaterów, którzy odegrali istotną rolę w historii Twierdzy Modlin, takich jak wodzowie wojskowi, architekci czy inne ważne postacie związane z tym miejscem.

Na muralu zostaną ukazane ważne wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni lat, od momentu powstania pierwszych fortyfikacji do współczesności, takie jak:

a) Bitwa pod Nowym Dworem w 1655 roku.
b) Obrona Modlina w 1813 roku.
c) Powstanie Listopadowe w 1830 roku.
d) Bitwa Warszawska w 1920 roku.
e) Obrona Modlina w 1939 roku.

„Mural stanowi interesujący i atrakcyjny sposób prezentacji historii Twierdzy, zachęcający turystów do zgłębienia wiedzy na temat tego unikalnego miejsca. Dzięki niemu, zarówno mieszkańcy jak i turyści mają okazję lepiej zrozumieć znaczenie Twierdzy Modlin w historii Polski oraz jej rozmach i wpływ na region”. – Sebastian Sosiński

 Fundacja Nasza Historia, Spółka Modlin, Pan Rafał Roskowiński oraz VEOLIA są pełni entuzjazmu i wierzą, że mural stanie się ważnym punktem orientacyjnym na mapie Twierdzy Modlin, przyciągającym turystów i lokalną społeczność.

Projekt namalowania edukacyjnego muralu historycznego na murze ciepłowni w Twierdzy Modlin jest kolejnym krokiem w kierunku ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego tego unikalnego miejsca. Dzięki zaangażowaniu partnerów oraz artystycznemu talentowi Pana Rafała Roskowińskiego, odwiedzający mają okazję do lepszego zrozumienia historii Twierdzy Modlin oraz doświadczenia niezapomnianej podróży przez czas.

 

FILM Z UROCZYSTEGO OTWARCIA MURALU (14.10.2023r., godz. 11:00)

 

Początki:

a) Bitwa pod Nowym Dworem w 1655 roku.

Bitwa pod Nowym Dworem, rozegrała się między 20 a 30 września 1655 roku. Pomimo klęski Polaków, ma ogromne znaczenie dla historii tego miejsca. Dlaczego? To czas, w którym w Modlinie powstały pierwsze fortyfikacje. Dziś historycy przypisują Szwedom budowę pierwszych umocnień, ale nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to Polacy pod dowództwem Jana Kazimierza Krasińskiego, wojewody płockiego, docenili naturalne warunki umożliwiające skuteczną obronę w tym miejscu, lokując nieopodal wysokiej skarpy obóz pospolitego ruszenia. To właśnie oni tworzyli pierwsze polowe fortyfikacje, przygotowując się do obrony przed szwedzkim najeźdźcą. Dlatego właśnie pierwszy moduł naszego muralu dedykujemy tym wydarzeniom i przybliżamy sylwetkę Jana Kazimierza Krasińskiego.

  

b) Obrona Modlina w 1813 roku.

Obrona Modlina w 1813 roku – wojska Księstwa Warszawskiego przez 11 miesięcy skutecznie stawiały opór dwukrotnie większym siłom rosyjskim. Osobą upamiętnioną w ramach okresu Księstwa Warszawskiego jest generał Ignacy Prądzyński, wybitny polski inżynier i żołnierz, który kierował pracami budowy twierdzy w tym czasie.

 

c) Powstanie Listopadowe w 1830 roku.

Powstanie Listopadowe w 1830 roku – kolejna obrona polskiej załogi Twierdzy przed wojskami rosyjskimi. Osobą upamiętnioną w ramach tego okresu jest generał Ignacy Ledóchowski, który w noc listopadową otworzył arsenał ludowi warszawskiemu. Następnie został wyznaczony komendantem Twierdzy Modlin. Dwukrotnie odrzucił (marzec i wrzesień) rosyjską propozycję poddania Twierdzy. Skapitulował w dniu 9 października 1831 roku, dopiero po przekroczeniu granicy pruskiej przez główne siły armii powstańczej. Modlin skapitulował jako przedostatni punkt oporu powstańczego

  

d) Bitwa Warszawska w 1920 roku.

Bitwa Warszawska z 1920 roku – to wydarzenie, w którym Twierdza Modlin odegrała ogromną rolę, mimo że często pozostaje w cieniu historii. Chcemy przybliżyć sylwetkę pułkownika Edwarda Malewicza, komendanta obozu warownego Modlin, który osobiście dowodził artylerią na jednym z fortów twierdzy.

e) Obrona Modlina w 1939 roku.

Obrona Modlina w 1939 roku – bohaterska bitwa, która rozegrała się we wrześniu 1939 roku, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii tego miejsca. W ramach tego okresu pragniemy upamiętnić postać generała Wiktora Thommee, dowódcy obrony Modlina.

   

Zadanie publiczne pt. „Mural Twierdza Modlin – na szlaku historii oręża polskiego” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.