Klucz do Twierdzy Modlin

W minioną niedzielę (4 czerwca 2023 roku) podczas pikniku urodzinowego, organizowanego przez firmę COBI – producenta klocków konstrukcyjnych, odbyła się uroczystość wręczenia wyjątkowego wyróżnienia. W imieniu fundacji Nasza Historia, dyrektor zarządzający Sebastian Sosiński wręczył prezesowi COBI S.A. Panu Robertowi Podlesiowi Klucz do Twierdzy Modlin.

Fundacja Nasza Historia została powołana przez właściciela modlińskich nieruchomości, Spółkę Konkret sp. z o.o. (obecnie Modlin sp. z o.o.), w 2013 roku. Jej celem jest opieka nad zabytkową tkanką Twierdzy Modlin, badanie i popularyzowanie jej historii oraz aktywne wspieranie rozwoju ruchu turystycznego. To właśnie dziełem fundacji jest Centrum Edukacji Historycznej, czyli multimedialne muzeum w Prochowni 197.

Współpraca z firmą COBI rozpoczęła się już kilka lat temu, kiedy pod nazwą „Wielka Kolekcja Historyczna” uruchomiona została wystawa klocków. Jest to atrakcja, która wspiera rozwój ruchu turystycznego i została zorganizowana przez oba podmioty. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających Twierdzę Modlin.

W momencie wybuchu wojny na Ukrainie, Fundacja Nasza Historia rozpoczęła szereg działań pomocowych, organizując miejsca pobytu dla uchodźców oraz zbiórki i transport darów. Rozpoczęto również projekt adaptacji części koszar obronnych na potrzeby przyjęcia kolejnych uchodźców. W tej pomocy zaangażowali się również wolontariusze, firmy i organizacje. Jedną z tych firm była Spółka COBI, która uruchomiła sprzedaż specjalnych okazjonalnych zestawów, z których część zysku przekazała Fundacji Nasza Historia.

„Mówią, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, więc śmiało możemy nazwać wielką rodzinę COBI prawdziwymi przyjaciółmi” – powiedział dyrektor Sebastian Sosiński podczas wręczenia Klucza do Twierdzy Modlin. Wyróżnienie to jest jednym z trzech, obok odznaki Przyjaciel Twierdzy Modlin i medalu Obrońca Pamięci o Modlinie, wręczanych przez zarząd fundacji Nasza Historia. Jest dedykowane osobom i organizacjom, które w znaczny sposób przyczyniły się do wsparcia działań fundacji. Klucz jest wzorowany na oryginalnym kluczu pochodzącym z Bramy Dąbrowskiego, który znajduje się w jednym z francuskich muzeów.