TRIGLAV uhonorowany medalem!

Fundacja Nasza Historia przyznała kolejny medal „Obrońca pamięci o Modlinie – HISTORIA NOSTRA”. Zostało nim uhonorowane Stowarzyszenie Historyczno – Badawcze TRIGLAV.

  • Medal „Obrońca pamięci o Modlinie – Historia Nostra” powstał z myślą o ludziach i organizacjach, podejmujących się inicjatyw, dzięki którym poznajemy i propagujemy historię Twierdzy Modlin. Został powołany do życia przez zarząd fundacji 19 grudnia 2018 roku, czyli dokładnie w 100. rocznicę uroczystości, podczas których pierwszy raz w historii wciągnięto na maszt w Twierdzy Modlin polską flagę – mówi Sebastian Sosiński, członek zarządu fundacji i dyrektor Twierdzy Modlin. 

Fundacja Nasza Historia wraz ze stowarzyszeniem TRIGLAV podejmuje szereg działań o charakterze badawczym. Współpraca dotyczy również poszukiwań i konserwacji zabytków oraz organizacji imprez popularyzujących historię, takich jak Zlot Detektorystów czy Dni Twierdzy Modlin. 

  • Cieszymy się z otrzymania medalu, ponieważ Twierdza Modlin jest nam szczególnie bliska, a współpraca z fundacją przynosi wymierne efekty. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy podejmować wspólnie kolejne, równie ekscytujące wyzwania – mówi Michał Waliszkiewicz, prezes stowarzyszenia TRIGLAV.

Medal dla stowarzyszenia TRIGLAV został przekazany 7 grudnia. Tytuł „Obrońcy pamięci o Modlinie” wręczono po raz trzeci. W ubiegłym roku otrzymała go Elżbieta Wiercińska za całokształt działań popularyzujących historię Twierdzy Modlin oraz Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim za prowadzenie programów edukacyjnych opartych na lokalnej historii.