Twierdza Modlin dla Ukrainy

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie zaangażowaliśmy się w pomoc uchodźcom. Reprezentujemy Fundację Nasza Historia, która została powołana w celu opieki nad zabytkami Twierdzy Modlin – największego kompleksu fortyfikacyjnego w Europie. W momencie ataku Rosji na Ukrainę podjęliśmy decyzję rozpoczęciu konkretnych działań pomocowych.

Zorganizowaliśmy miejsce pobytowe dla grupy 70 uchodźców (głównie matki z dziećmi), którzy zostali objęci przez nas pełną opieką.

Nasze punkty obsługi turystycznej zostały zaadaptowane na miejsca zbiórek darów, które trafiają do uchodźców lub są wysyłane bezpośrednio do Ukrainy. 

Zorganizowaliśmy magazyn oraz sortownię darów, gdzie nasi wolontariusze sortują i pakują ofiarowane rzeczy umożliwiając szybszą dystrybucję do potrzebujących i wysyłanie ich bezpośrednio do Ukrainy. 

Rozpoczęliśmy adaptację fragmentu powojskowych koszar obronnych (obiekt, który wojsko opuściło 3 lata temu) na potrzeby przyjęcia kolejnych grup uchodźców. Budynek koszarowy umożliwia etapowe adaptowanie pomieszczeń do funkcji noclegowej. W tej chwili trwają prace umożliwiające przyjęcie kolejnej grupy 100 osób a w kolejnych etapach 300 osób. Obiekt będzie umożliwiał dłuższy pobyt uchodźców i będzie umożliwiał uchodźcom adaptację w nowej rzeczywistości. W koszarach obronnych trwają od tygodnia prace remontowe polegające na odświeżaniu pokoi, kompletowaniu wyposażenia, adaptacji węzłów sanitarnych do potrzeb zbiorowego noclegu. Chcąc adaptować kolejne części budynku potrzebujemy jednak pomocy. 

Posiadamy doświadczony w niesieniu pomocy potrzebującym, młody zespół, którego działania wspiera około 200 wolontariuszy. 

Zbieramy fundusze na dalsze prace

Link do zbiórki na przygotowanie zakwaterowania dla uchodźców w Twierdzy Modlin:

Naszą akcję wspierają lokalne instytucje, organizacje i firmy. O akcji piszą również ogólnopolskie i regionalne media:

Dane do wpłat:

SWIFT: BPKOPLPW IBAN:
  • dla wpłat w PLN – 75 1440 1101 0000 0000 1691 7419
  • dla wpłat w EUR – 65 1020 4027 0000 1802 1728 3201
  • dla wpłat w USD – 06 1020 4027 0000 1002 1728 3491
* dla wpłat z zagranicy przed numerem rachunku podajemy PL
Fundacja Nasza Historia

ul. Gen. J. Bema 200C
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki